Өглөөний дасгал

Бага бүлгийн хөгжимт өглөөний

дасгалыг зохион байгуулах нь/2-3 нас/

       Зорилго :

  • 2 настай хүүхдийн толгой ,гар хөлийн хөдөлгөөнийг зохицуулах    чадварыг хөгжүүлэх
  • Тодорхой орон зайд тэнцвэр хадгалах хөдөлгөөнийг хөгжүүлэх
  • Орчиндоо дасан зоицох хөдөлгөөний чадварт сургах

Бага бүлгийн хүүхдийн өглөөний дасгалыг тойргийн аргаар зохион байгуулна.

Хугацаа 5 минутаас хэтрэхгүй байхаар зохион явуулна.

Бага бүлгийн хүүхдийн дасгал нь :

Толгойн дасгал   / гарын хөдөлгөөнтэй хосолсон байж болно.

Гарын дасгал  /  цээжтэй хосолсон байж болно.

Цээжний дасгал/ гарын хөдөлгөөнтэй хосолсон байж болно/

Хөлийн дасгал

Суугаа байдлаас хийх дасгал

Амьсгалын дасгал

Бага бүлгийн хүүхдэд сонирхолтой болгохын тулд дасгалыг жижиг зохиомжинд оруулан зохион байгуулж болно.

 

 

 

 

Сэдэв:”Хүнсний ногоо” зохиомжит дасгал

Агуулга

ЖЗБ:Нэгийн цува